ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄD
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KORZENIU

Powrót do strony domowej

Dzieje wsi
Korzeń

 

Napisz do nas
tytuł

   Ochotnicza straż Pożarna w Korzeniu powstała w 1962 r. i cieszy się do dziś szacunkiem i uznaniem tutejszej społeczności.

   Inicjatorem powstania OSP w Korzeniu był Pan Babij Michał - mieszkaniec wsi Korzeń. On też sprawował funkcję I Prezesa OSP w Korzeniu. Obowiązki Naczelnika OSP pełnił Pan Warchoła Marian, a gospodarzem był Pan Traczyk Stefan.

   Straż posiadała w tym czasie motopompę z kompletem węży. Operatorem motopompy był Pan Wieteska Stanisław - po ukończeniu kursu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Straż w tym czasie liczyła 12 DRH. Do pożaru pompę dowożono wozami konnymi. Wozakami byli Pan Lisiewski Stanisław oraz Kacprzak Konstanty i Pan Fetraś.

   Księgi do prowadzenia ewidencji z działalności OSP zostały założone w 1965 r. Wtedy też wykopano basen z wodą. Pierwsze legitymacje przynależności do OSP wydano w 1970 r. Legitymację nr 1 otrzymał Pan Babij, a nr 2 Pan Warchoł. Zebrania odbywały się na placu szkolnym w istniejącym wtedy drewnianym budynku.

   W 1973 r. rozpoczęto budowę remizy strażackiej, którą ukończono i oddano do użytku 22 lipca 1974 r. W nowowybudowanej Remizie OSP odbywały się zabawy ludowe oraz inne uroczystości rodzinne mieszkańców wsi Korzeń i okolicy, za symboliczną opłatą na rzecz OSP.

   W 1986 r. dokonano ogrodzenia basenu przeciwpożarowego. W późniejszym terminie utwardzono drogę dojazdową do wsi. Do obsługi motopompy przeszkolono nowych operatorów - DRH. Borzechowskiego Zygmunta oraz DRH. Kacprzaka Józefa.

   Dnia 4 września 1995 r. OSP otrzymała samochód strażacki marki Żuk.

   W roku 1998 wybrano nowy zarząd. Straż liczyła w tym czasie 16 członków. Na prezesa wybrano DRH. Kacprzaka Andrzeja. Naczelnikiem został DRH. Kazimierz Fołtyn, który pełnił tę funkcję przez okres 1 roku. Jego następcą został DRH. Jan Lewandowski. Gospodarzem został wybrany DRH. Kacprzak Józef. Warto wspomnieć, że jeszcze w tym samym roku pogłębiono i wybetonowano brzegi istniejącego basenu ppoż.

   W 2002 r. OSP w Korzeniu została zarejestrowana (jako stowarzyszenie) w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie pod numerem Rst 397. OSP posiada też własny REGON.

   W Remizie OSP odbywają się zebrania straży oraz spotkania z władzami gminy i powiatu. Co rok rozprowadzane są także wśród mieszkańców wsi Kalendarze strażackie. OSP w Korzeniu czynnie uczestniczy w gaszeniu pożarów w okolicy oraz co rok bierze udział w zawodach strażackich organizowanych przez powiat Białobrzegi oraz gminę Wyśmierzyce.

Stanisław Błażejewski

Powrót do strony głównej